Home > Proizvodi: Mašinska,tehnička,industrijska plastika i zaptivni materijali  

PROIZVODI

PRIMENA

Poliamid PA6

 

za izradu zupčanika, lančanika, koturača, kliznih tela u translaciji i rotaciji, spojnica, kardanskih uložaka, sprava za postavljanje čunjeva za kuglanje, strugača...
 
Poliamid PA6+MoS2 za klizne ležajeve sa niskim koeficijentom trenja, rukavce, zupčanike, sigurnosne podloške, kućišta ventila i ležajeva, ekscentre a naročito je pogodan za primenu tamo gde je podmazivanje nepraktično ili otežano...
 
Poliamid PA6 + 30% staklenih vlakana u tehnologiji transporta, pokretnih traka, automobilskom i mehaničkom inženjeringu i preciznoj mehanici.
Tipična primena je za mašinske delove koji se koriste u uslovima visokih temperatura, poluge, noseće prstenove, izolatore kao i delove za razna kućišta...
 
Poliacetal POM za izradu zupčanika, poluga, opruga, račvastih priključaka, prekidača sa ekscentrom, kopči, komponenti pumpi, oprema za postupanje s blatom kao i za drige uredjaje za rad pod vodom i u mulju...
 
Poliamidna creva PA12 za hidrauliku, pneumatiku, u hemijskoj, automobilskoj, elektro i prehrambenoj industriji, kod mernih i regulacionih uređaja, kao i za nanošenje boje prskanjem...
 
Polietilen u izradi elemenata otpornih na habanje, u procesnoj-hemijskoj i prehrambenoj industriji, kao i za izradu mašinskih delova koji su izloženi manjim opterećenjima...
 
Polipropilen PP kao konstrukcioni materijal, kao i u procesno-hemijskoj industriji za elemente izložene nižim naprezanjima...
 
Polivinilhlorid PVC ima veliku primenu u proizvodnji vode za piće (hlorinatori i drugi uređaji za prečišćavanje vode). Providni, meki PVC ima veliku primenu posebno za izradu pokretnih fabričkih vrata (vrata za prolaz viljuškara)...
 
Teflon PTFE za zaptivke, izolatore, ležišta, kompenzacione elemente, transportne trake, izmenjivače toplote, vođice, kao i u hemiskoj, elektro, prehrambenoj, farmaceutskoj industriji i mašinogradnji...
 
Tekstolit HgW za izolacioni materijal kod raznih električnih aparata i uređaja, u mašinogradnji, tekstilnoj industriji i građevinarstvu kao i drugim granama industrije...
 
Pertinaks Hp u mašinogradnji, tekstilnoj, elektro industriji kao i drugim granama industrije...
 
Klingerit (Tesnit) Zaptivanje parnih kotlova,parovoda i cevovoda armatura i pumpi i drugih spojeva gde se traži otpornost na temperature i dr.
 
Copyright © 2008 - TOP-PLAST
webmaster@top-plast.rs