Home > Proizvodi > Poliamid PA6.6 sa staklom (30% staklenih vlakana) :

Poliamid PA6.6 sa staklom         

Zbog dodatka 30% staklenih vlakana karakteriše ga povećana snaga, krutost, otpornost na puzanje materijala, uz istovremeno zadržavanje otpornosti na habanje. Ima veliku tvrdoću (dvostruko veću nego PA6 Poliamid) modul elastičnosti 11.000 N/mm2 (PA6 do 3000N/mm2). Zatezna čvrstoća 160 N/mm2. Apsorpcija vlage do 1,5%.
          Koristi se u tehnologiji transporta, pokretnih traka, automobilskom i mehaničkom inženjeringu i preciznoj mehanici. Tipična primena je za mašinske delove koji se koriste u uslovima visokih temperatura, poluge, noseće prstenove, izolatore kao i delove za razna kućišta.

Poliamid sa staklom šipke Poliamid sa staklom ploče

Karakteristike Poliamid PA6.6 sa staklom ::

Specifična gustina 1,35gr/cm3.

Temperatura primene do 200ºC za nekoliko radnih sati a kratkotrajni udari do 250ºC.

Isporuka:

- Šipke od Ø10mm do Ø150mm,

- Ploče od≠8mm do ≠100mm u širini 610mm,

- Veće dimenzije po specijalnom zahtevu.

 

Copyright © 2008 - TOP-PLAST
webmaster@top-plast.rs