Home > Proizvodi > Pertinaks Hp:  

Pertinaks HP         

Izrađuje se od modifikovane fenolne smole i papira. Karakterišu ga dobre mehaničke a pre svega električne osobine koje prouzrukuju njegovu primenu kao značajnog elektroizolacionog materijala u visoko i nisko naponskim aparatima. Lako se obrađuje a njegova tvrdoća otvara mogućnost primene u mašinogradnji, tekstilnoj, elektro industriji kao i drugim granama industrije.

 

Pertinaks HP šipka          Pertinaks HP ploče

Pertinaks HP karakteristike :

Specifična težina 1,42g/cm3.

Temperatura primene do 120ºC.

Isporuka u pločama od ≠ 0,50mm do ≠ 50mm.

 

Copyright © 2008 - TOP-PLAST
webmaster@top-plast.rs