Home > Proizvodi > Bezazbestne pletenice,gume i gumena creva:  

   Bezazbestne pletenice

   Bezazbestne pletenice se koriste za zaptivanje ventila,pumpi kotlova,peći i dr..

 

            Bezazbestne pletenice,grafitne,teflonske,ulje,keramičke

       U našoj ponudi možete naći :


  • Grafitne pletenice – Sve hemijske sredine , uključujući i koncentrovane sredine.

  • Grafitno teflonska pletenica sa kevlar vlaknima – koristi se za zaptivanje otpadnih voda, slabih kiselina, baznih rastvora i abrazivnih medija pogotovo u šećernoj,papirnoj i petrohemijskoj industriji.

  • Aramidne pletenice (grafitne) – koriste se u prehrambenoj,tekstilnoj,papirnoj i hemijskoj industirji, na pumpama i ventilima u hidroelektranama i termoelektranama.

  • Pletenice sa staklenim vlaknama – koriste se kao toplotni izolator, kao zaštita od požara u raznim kontejnerima ,grejačima, šahtovima, na poklopcima i slično.

  • Keramičke pletenice – koristi se kao toplotni izolator, kao vatrootporni materijal za boce i sudove, poklopce peći, peći bojlera, toplotni kotlova i suvo zaptivanje niskog pritiska.Koristi se u industriji stakla i metalurgiji kao i u koksarama i termoelektranama.

  • Samolepljiva traka od ekspandiranog teflona – ekonomična pogotovo u zaptivanju prostora sa nižim radnim pritiskom.Vreme instalacije je sveedno na minimum jer ne postoje posebni zahtevi pri postavljanju.Idealna je za zaptivanje cevi sistema,hidrauličkih i pneumatskih sistema.

  • Pletenice od čistog teflona sa uljem – Koristi se u prehrambenoj industriji, u šećeranama, klanicama, zatim u fabrikama lekova, papirnoj industriji i drugim tehnološkim postupcima gde se zahteva otpornost na koroziju i čistoća.


 

Copyright © 2008 - TOP-PLAST
webmaster@top-plast.rs