Home > Proizvodi > Poliamidna creva PA12:  

Poliamidna creva PA12         

Fleksibilna creva koja trpe velike pritiske. Primenjuju se za hidrauliku, pneumatiku, u hemijskoj, automobilskoj, elektro i prehrambenoj industriji, kod mernih i regulacionih uređaja, kao i za nanošenje boje prskanjem.

Poliamidna creva PA12

Poliamidna creva PA12 karakteristike :

Pritisak koji trpe zavisi od dimenzije(kreće se od 20 do 75 bara).

Maksimalna temperatura primene je do 100ºC, optimalna temperatura primene je 20ºC. Sa povećanjem temperature opada pritisak koji creva izdržavaju.

Isporučuju se u dimenzijama:

4x2 ,5x3, 6x4, 8x6, 10x8, 12x10, 14x12, 15x12, druge dimenzije po zahtevu.

 

Copyright © 2008 - TOP-PLAST
webmaster@top-plast.rs